شهریه دانشجویان مقطع دکتری پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ورودی 96

 

 

شهریه دانشجویان دکتری پردیس دانشگاهی ورودی 96

شهریه ثابت

شهریه متغیر هر واحد نظری

شهریه متغیر کل پایان نامه

دوره ورود

رشته

جمع کل

54.450.000

6.050.000

65.340.000

ورودی های 96

علوم پایه و سایر

609.840.000

44.770.000

6.655.000

59.290.000

ورودی های 96

علوم انسانی

537.240.000

 

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن 96 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

نام گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

واحد جبرانی

حداکثر مهلت مجاز تحصیل بر حسب ترم

هر واحد نظری

هر واحد عملی

نظری

عملی

علوم انسانی

20.900.000

2.145.000

2.420.000

3.850.000

1.045.000

2.090.000

4

سایر گروههای آموزشی

20.900.000

2.255.000

2.420.000

4.400.000

1.100.000

2.200.000

4

 

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:21  این هفته:2659  این ماه:15979  امسال:203612