بدینوسیله به اطلاع می رساند مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک روز دوشنبه مورخ 95/10/6 از ساعت 9 صبح در محل گروه فیزیک واقع در کیلومتر 11 جاده سرو  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم برگزار خواهد شد .

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:397  این هفته:3687  این ماه:15358  امسال:245246