شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه به قرار زیر است

 

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن 95و94و93 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

نام گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای

شهریه پایان نامه به ازای هر واحد

واحد جبرانی

حداکثر مهلت مجاز تحصیل بر حسب ترم

هر واحد نظری

هر واحد عملی

نظری

عملی

علوم انسانی

20.900.000

2.145.000

2.420.000

3.850.000

1.045.000

2.090.000

4

سایر گروههای آموزشی

20.900.000

2.255.000

2.420.000

4.400.000

1.100.000

2.200.000

4

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:193  این هفته:2227  این ماه:12163  امسال:230073