بدینوسیله به اطلاع دانشجویان پردیس دانشگاهی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می رساند : مهلت انجام انتخاب واحد تا 94/11/28 تمدید شد .

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:411  این هفته:4243  این ماه:17907  امسال:253626