بدینوسیله به اطلاع دانشجویان پردیس دانشگاهی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می رساند : مهلت انجام انتخاب واحد تا 94/11/28 تمدید شد .

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:276  این هفته:5222  این ماه:20709  امسال:247114