ردیف

نام رشته

زمان مصاحبه

محل مصاحبه

1

حشره شناسی کشاورزی

چهارشنبه 30/10/1394 ساعت9 صبح

یازده کیلومتری جاده سرو- دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه حشره شناسی

2

آبیاری و زهکشی

پنجشنبه 01/11/1394 ساعت9 صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

3

شیمی حاصلخیزی خاک

شنبه 26/10/1394 ساعت 9 صبح

یازده کیلومتری جاده سرو- دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه حاصلخیزی خاک

4

برق الکترونیک

شنبه 26/10/1394 ساعت 9 صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

5

فیزیک

شنبه 26/10/1394 ساعت 9 صبح

یازده کیلومتری جاده سرو- بلوار دانشگاه-دانشگاه ارومیه- دانشکده علوم- گروه فیزیک

6

رفتار حرکتی

شنبه 26/10/1394 ساعت 10 صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

7

مدیریت رویدادهای ورزشی

شنبه 26/10/1394 ساعت 10 صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

8

فیزیو لوژی ورزشی

شنبه 26/10/1394 ساعت 12 ظهر

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

9

علوم دامی(تغذیه دام)

یکشنبه 27/10/1394 ساعت 9 صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

10

برق مخابرات(میدان)

یکشنبه 27/10/1394 ساعت 30/8 صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

11

برق مخابرات(سیستم)

چهارشنبه 30/10/1394 ساعت 30/8صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

12

ادبیات فارسی

سه شنبه 29/10/1394 ساعت 30/8 صبح

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

13

مهندسی عمران(سازه)

یکشنبه 27/10/1394 ساعت 12ظهر

خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

14

آموزش زبان انگلیسی

چهارشنبه 30/10/1394 ساعت 12-10صبح

بلوار والفجر 2 – روبروی صدا و سیما- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان

15

بافت شناسی مقایسه ای

سه شنبه 29/10/1394 ساعت 9 صبح

یازده کیلومتری جاده سرو- بلوار دانشگاه-دانشگاه ارومیه- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه

16

زمین شناسی اقتصادی

دوشنبه 28/10/1394 ساعت 9 صبح

یازده کیلومتری جاده سرو- بلوار دانشگاه-دانشگاه ارومیه- دانشکده علوم-گروه زمین شناسی

17

تبدیل انرژی

سه شنبه 29/10/1394 ساعت 30/8 صبح

یازده کیلومتری جاده سرو- بلوار دانشگاه-دانشگاه ارومیه- دانشکده فنی- گروه تبدیل انرژی

18

شیمی آلی

 شنبه 26/10/1394 ساعت 10 صبح

یازده کیلومتری جاده سرو- بلوار دانشگاه-دانشگاه ارومیه- دانشکده علوم-گروه شیمی

19

فیزیولوژی گیاهی سه شنبه 29/10/1394 ساعت 11 صبح  خیابان شهید بهشتی- پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:173  این هفته:2207  این ماه:12143  امسال:230053