شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

جهت آگاهی از آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور اینجا کلیک کنید .

گروه آموزشی: 
دانشکده