شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل

جهت اطلاع از مفاد نامه سازمان نظام وظیفه در مورد آخرین مهلت اخذ معافیت تحصیلی یه فابل پیوستی مراجعه فرمایید 

گروه آموزشی: 
دانشکده