پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل

جهت اطلاع از مفاد نامه سازمان نظام وظیفه در مورد آخرین مهلت اخذ معافیت تحصیلی یه فابل پیوستی مراجعه فرمایید 

گروه آموزشی: 
دانشکده