شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه برای دانشجویان، در سال تحصیلی 1400-1399 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه ارومیه

جهت دانلود اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه کلیک نمایید

گروه آموزشی: 
دانشکده