دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

راهنمای شرکت در آزمون ویژه دانشجویان محترم در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

جهت دانلود کلیک نمایید

گروه آموزشی: 
دانشکده