شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که در مرحله انجام پژوهش رساله یا پایان نامه خود هستند به شرط :

1- تصویب پروپوزال

2- انجام پژوهش رساله پایان نامه مستلزم حضور در دانشگاه مستلزم حضور در دانشگاه و آزمایشگاه باشد .

با تایید استاد راهنما مرخصی بدون احتساب در سنوات ترم 982 صادر خواهد شد.

دانشجویان مشمول این مصوبه درخواست خود را برای تایید به استاد راهنمای خود ارسال نمایند .

فرم درخواست دانشجو

گروه آموزشی: 
علوم پایه