جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم سازمان نظام وظیفه

پیرو ابلاغیه شماره 9873915 مورخه 98/12/25 صادره از سازمان نظام وظیفه ناجا در پی شیوع کرونا و ...

 

گروه آموزشی: 
دانشکده