شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص اهم ضوابط و مقررات تحصیلی

جهت دریافت متن کامل بخشنامه کلیک نمایید

گروه آموزشی: 
دانشکده