دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی پردیس دانشگاهی :

لطفا جهت آگاهی از برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 99-98 فایل پیوستی را دانلود نمایید

برنامه امتحانی نیمسال اول ساللتحصیلی 99-98

گروه آموزشی: 
دانشکده