سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون زبان دانشگاه ارومیه در 23 آبان 1398، نمرات این آزمون در دو لیست جداگانه آقایان و خانم ها اعلام می گردد. برای مشاهده نمرات، لیست مربوطه را انتخاب نمایید.

                                                                      لیست خانمها                   لیست آقایان

گروه آموزشی: 
دانشکده