شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

قابل توجه داوطلبان آزمون زبان دانشگاه ارومیه در یازده مهر 1398، نمرات این آزمون در دو لیست جداگانه آقایان و خانم ها اعلام می گردد. برای مشاهده نمرات، لیست مربوطه را انتخاب نمایید.

 

                    لیست آقایان                                              لیست خانمها

گروه آموزشی: 
دانشکده