سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹


 اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 99-98

 

ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال 1398 دانشگاه اروميه، بدينوسيله اعلام مي‌گردد؛ ثبت نام پذيرفته شدگان ابتدا به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام ورودي هاي جديد دانشگاه اروميه و سپس به صورت حضوري جهت تشكيل پرونده و تحويل مدارك ثبت نامي انجام خواهد پذيرفت و اطلاع رساني در خصوص ثبت نام وروديهاي جديد شامل زمانبندي مراجعه حضوري به دانشگاه، مسائل مربوط به انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي99-98، اطلاع رساني در خصوص نحوه برخورداري از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل نحوه رزرواسيون غذا، خوابگاه هاي دانشجويي و . . . از طريق اين سايت انجام خواهد گرفت. پذيرفته شدگان عزيز بايستي قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه، جزئيات فرايند پذيرش و ثبت نام در دانشگاه را به شرح زیر و به دقت مطالعه نمایند و بر اساس زمانبندي اعلام شده در سايت ثبت نام ورودی های جدید عمل نمايند.

زمانبندی ثبت نام اینترنتی و حضوري:

ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 دانشگاه اروميه در تاريخ‌هاي 25، 24، 1398/06/23 انجام خواهد شد و این زمان قابل تمدید نخواهد بود.

پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بايستي پس از انجام ثبت نام اینترنتی به ترتیب زمانی انجام ثبت نام اینترنتی و طبق جدول زمانبندی زیر با در دست داشتن مدارك ثبت نامي به دانشكده مربوطه جهت تحویل مدارک ثبت نامی و انجام ثبت نام حضوری و دریافت کارت دانشجویی خود، مراجعه نمایند. مراجعه حضوري پذيرفته شدگان پرديس دانشگاه، مرکز شهید باکری میاندوآب، و دانشکده فنی و مهندسی خوی به ترتیب در پرديس دانشگاه، مرکز شهید باکری میاندوآب، و دانشکده فنی و مهندسی خوی خواهد بود. آدرس دانشكده ها و پرديس دانشگاه جهت مراجعه حضوري در انتهای همین اطلاعیه درج گردیده است.

جدول زمانبندی ثبت نام اینترنتی و مراجعه حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

ثبت نام اینترنتی

مراجعه حضوری برای دریافت کارت دانشجویی و شروع کلاس ها

تشکیل پرونده و تحویل مدارک ثبت نام در محل دانشکده ها

1

1398/6/23

1398/06/30

1398/06/30

2

1398/06/24

1398/06/25

1398/06/31

1398/06/31

 

یادآوری: ثبت نام پذيرفته شدگان واحد پرديس دانشگاهي نيز به صورت اينترنتي انجام خواهد گرفت.

تكاليف پذيرفته شدگان براي ثبت نام:

1-مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه اروميه به آدرس http://www.urmia.ac.ir و "سايت ثبت نام وروديهاي جديد"بر اساس برنامه زماني فوق

2-دريافت و مطالعه اطلاعیه ثبت نام، راهنماي ثبت نام اينترنتي، راهنمای رزور اینترنتی غذا، و راهنمای استفاده از سامانه امور خوابگاه ها(ویژه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه)

3-دریافت فرم تعهد و چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی از بخش فرم های کارشناسی ارشد و تکمیل آن

4-واريز فيش بانكي به مبلغ 150000ريال معادل پانزده هزار تومان به حساب شماره0108901069009 به نام دانشگاه اروميه- عوايد اختصاصي صدور كارت دانشجويي نزد بانك ملي، جهت صدور كارت دانشجويي.

5-ورود به سامانه ثبت نام اينترنتي ورودی های جدید و انجام مراحل ثبت نام با توجه به فايل راهنماي ثبت نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری و تهیه چاپ رسيد ثبت نام.

تذکر مهم: در فرایند ثبت نام اینترنتی نیازی به اسکن و ارسال مدارک ثبت نامی نبوده و پذیرفته شدگان تنها بایستی "فیش واریزی برای صدور کارت دانشجویی" را در سیستم ثبت نام اینترنتی اسکن و ارسال نمایند.

6-دريافت "فرم مرکز آمار و کامپیوتر«پرسشنامه دانشجویی»" از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید و تكميل آن

7-دریافت "پرسشنامه پیشینه و علایق ورزشی" و "فرم پایش فرهنگی و فوق برنامهاز بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید و تکمیل آن.

8-دريافت "فرم تقاضانامه بهره مندي از آموزش رايگان(فرم شماره4)"(مخصوص دانشجويان روزانه) از بخش فرم هاي کارشناسی ارشد سایت ثبت نام و تكميل آن. این فرم بایستی توسط دانشجو امضا و دارای اثر انگشت باشد).

9-دریافت "فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر(فرم شماره3-)" دوره کارشناسی از بخش فرم هاي کارشناسی ارشد سایت ثبت نام و تكميل آن.(ویژه دانشجویان ترم آخر که تا 1398/06/31 فارغ التحصیل می شوند و در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 پذیرفته شده اند)

10-دريافت "فرم درخواست معافیت تحصیلی»" از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید و تكميل آن(ویژه دانشجویان مرد که فاقد مدرک نظام وظیفه بوده و برای آنها معافیت تحصیلی درخواست خواهد شد)

11-پذیرفته شدگانی که متقاضی استفاده از خوابگاه می باشند باید هنگام ثبت نام اینترنتی گزینه (متقاضی خوابگاه هستم) را انتخاب نمایند و با شرایط ذیل نسبت به سکونت اقدام نمایند:

      الف) پذیرفته شدگانی که گزینه(متقاضی خوابگاه هستم) را انتخاب نمایند به مدت یک سالتحصیلی(دو ترم) اجاره بهای خوابگاه برای ایشان ثبت خواهد شد، لذا خواهشمند است در صورت عدم تمایل به سکونت در خوابگاه (به هر دلیلی از جمله: انصراف، انتقال، مهمان و...) تا مورخه 98/07/15 جهت حذف بدهی ثبت شده الزاما بصورت حضوری به اداره امور خوابگاهها مراجعه نمایند. در غیر اینصورت هزینه دو ترم خوابگاه ثبت و اخذ خواهد شد و اداره امور خوابگاهها با توجه به  اطلاع رسانی انجام شده از بابت بدهی ثبت شده، هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

        ب) پذیرفته شدگانی که متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی می باشند، بایستی از تاریخ 98/6/23 به بعد و قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه با ورود به سامانه امور خوابگاه ها (از طریق صفحه اصلی دانشگاه ارومیه) نسبت به مشاهده خوابگاه اختصاص داده شده و پرداخت اینترنتی هزینه سکونت در خوابگاه اقدام نموده و با تهیه نسخه چاپی از کاردکس اسکان (همان معرفی نامه خوابگاه( و تاییدیه پرداخت اجاره بهای خوابگاه جهت سکونت به محل خوابگاه مراجعه فرمایند.

      تذکر1: در هیچ کدام از مراحل ثبت تقاضا برای استفاده از خوابگاه و یا اطلاع از خوابگاه تخصیص داده شده، نیازی به مراجعه حضوری به اداره امور خوابگاه ها نمی باشد.

      تذکر2: آدرس خوابگاه تخصیص داده شده در کاردکس اسکان موجود است.

تذکر3: نحوه ورود به سامانه امور خوابگاه ها، تهیه نسخه چاپی کاردکس اسکان و پرداخت هزینه در قسمت اطلاعیه های سامانه مذکور موجود می باشد.

12-دريافت "فرم درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع قبلي" از بخش فرم هاي کارشناسی ارشد و تكميل آن در دو نسخه بدون قلم خوردگی.

13-دريافت "فرم مشخصات دانشجويان شاهد و ايثارگر-ارشد و کارشناسی ارشد"(فرزند جانباز بالاي25%، فرزند و همسر آزاده) و تكميل آن(ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر) از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید.

لازم به ذكر است دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت بهره‌مندي از مزاياي ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ضروري است پس از مراجعه به دانشگاه و تشكيل كلاس ها با در دست داشتن اين فرم، به اين ستاد واقع در پرديس نازلو دانشگاه اروميه مراجعه نمايند.

14-پذيرفته شدگان پرديس دانشگاهي بايستي با مراجعه به بخش فرم های پردیس، در سایت ثبت نام ورودی های جدید، فایل های "شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی98" و"چک لیست مدارک کارشناسی ارشد-پردیس دانشگاهی" را دریافت نموده و مفاد آنرا به دقت مطالعه و بر اساس آن نسبت به تهیه مدارک ثبت نامی اقدام نمایند. همچنین این دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس اینترنتی http://pardis.urmia.ac.ir مراجعه نمایند.

15-پذيرفته شدگان پرديس دانشگاهي بايستي با مراجعه به بخش دریافت فایل های ویژه دانشجویان پردیس، در سایت ثبت نام ورودی های جدید، فایل های "مدارک و مراحل مالی ثبت نام"، "چک لیست مدارک کارشناسی ارشد-پردیس دانشگاهی"، و " فرم تعهد صلاحیت های عمومی" را دریافت نموده و مفاد آنرا به دقت مطالعه و بر اساس آن نسبت به تهیه مدارک ثبت نامی اقدام نمایند. همچنین این دسته از پذیرفته شدگان بایستی قبل از مراجعه حضوري به واحد پرديس دانشگاه، نسبت به تكميل فرم های مربوطه اقدام نمايند و در زمان مراجعه به پردیس دانشگاهی به همراه ساير مدارك ثبت نامي تحويل دهند. همچنین این دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس اینترنتی http://pardis.urmia.ac.ir مراجعه نمایند.

16-کلیه پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بايستي در تاريخ ذکر شده در جدول بالا با در دست داشتن مدارك زیر به دانشكده مربوطه مراجعه نموده و كارت دانشجويي خود را از واحد حراست دانشكده دريافت نمايند. مراجعه حضوري پذيرفته شدگان پرديس دانشگاهی در محل پرديس دانشگاهی خواهد بود. آدرس دانشكده ها و پرديس دانشگاه جهت مراجعه حضوري در انتهای همین اطلاعیه درج گردیده است.

-فرم مرکز آمار و کامپیوتر«پرسشنامه دانشجویی» به صورت تکمیل شده

-فیش واریزی 150000ریالی جهت صدور کارت دانشجویی

-نسخه چاپی کارنامه سلامت جسم و کارنامه سلامت روان

-"پرسشنامه پیشینه و علایق ورزشی" و "فرم پایش فرهنگی و فوق برنامه" به صورت تکمیل شده

مدارك لازم براي تشکیل پرونده در محل دانشکده:

1-رسید ثبت نام اینترنتی.(رسید ثبت نام اینترنتی به منزله فرم ثبت نام می باشد که ارائه آن به همراه سایر مدارک ثبت نامی الزامی است)

2-اصل‌ و دو برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي(ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.

تذکرمهم:  لازم به توضیح است پس از ثبت نام و در حین تحصیل اداره تحصیلات تکمیلی از تحویل اصل یا کپی مدارک ثبت نامی به دانشجو معذور می باشد.

تبصره‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌(ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي "فرم شماره2" (قابل دریافت از بخش فرم های کارشناسی ارشد سایت ثبت نام) تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام حضوری ارائه نمايند. 

3-اصل ویک برگ تصویر مدرک کاردانی(تصویر مدرک زمان ثبت نام اخذ می شود) برای دانشجویانی که دوره لیسانس آنها کارشناسی ناپیوسته می باشد.

تذکرمهم:  نظر به اینکه معدل کاردانی و کارشناسی پذیرفته شدگان جهت بررسی معدلها هنگام ثبت نام در آزمون(قبول یا لغو قبولی)در پرتال وزارت علوم درج می شود لذا ارایه مدرک کاردانی که معدل آن مشخص می باشد الزامی است.

4-اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

5-شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

6-ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال1398 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

7-"فرم تقاضانامه بهره مندي از آموزش رايگان(فرم شماره 4 )"(ویژه دانشجويان روزانه)

8-"فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر(فرم شماره 3 )" دوره کارشناسی ارشد( ویژه پذیرفته شدگانی که کلیه واحدهای درسی آنها تا 1398/06/31  با موفقیت به اتمام برسد ولی زمان اعلام فراغت از تحصیل آنان به هر علت حد اکثر تا تاریخ 1398/09/30 باشد؛ به شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 واحدی اخذ نکرده باشند)

9-"فرم درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی"(کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بایستی این فرم را در دو نسخه بدون قلم خوردگی تهیه و ارائه نمایند)

10-"فرم درخواست معافیت تحصیلی»" (ویژه دانشجویان مرد که فاقد مدرک نظام وظیفه بوده و برای آنها معافیت تحصیلی درخواست خواهد شد)

يادآوري: پذيرفته شدگان مرد فاقد پايان خدمت يا معافيت دائم  بايستي "فرم درخواست معافيت تحصيلي" را از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام دريافت و در دو نسخه تكميل نموده و در زمان مراجعه حضوري به دانشگاه به همراه ساير مدارك ارائه نمايند. لازم به توضیح است تشکیل پرونده و ثبت نام قطعی از پذیرفته شدگان مرد منوط به ارائه معافیت تحصیلی می باشد.

11-فرم تعهد و چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی به صورت تکمیل شده

12-حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت(الزامی)

13-اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌(ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مصوب 25/4/1393 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند(مطابق فرم شماره1).

14-فرم اخذ تعهد مبنی بر ارائه  معافیت تحصیلی(مخصوص دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ابطال معافیت دریافت ننموده و تسویه حساب نکرده اند- قابل دریافت از بخش فرم های عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدید).

15-رسید پرداخت اینترنتی برای دانشجویان نوبت دوم(شبانه) به مبلغ25/000/000 ریال علی الحساب (راهنمای پرداخت اینترنتی بخش "فایلهای راهنما" سایت ثبت نام ورودی های جدید).

 

تذكرات‌ مهم:

1-پذيرفته شدگان منحصرا بايستي در تاريخ هاي اعلام شده با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه جهت دريافت كارت دانشجويي و تحويل مدارك به آموزش پردیس مراجعه نمايند و حضور شخص پذيرفته شده جهت انجام مراحل پذيرش و ثبت نام، الزامي است و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2-معدل‌ مدرك کاردانی، كارشناسي (ليسانس)‌  پذيرفته‌ شده بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام و شركت در آزمون اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد.

3-از پذيرفته شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 98/06/31 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4-در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

آدرس پردیس دانشگاه اروميه: ارومیه – خیابان شهید بهشتی – پردیس دانشگاه اروميه

فرمهای ثبت نام 

 

گروه آموزشی: 
علوم پایه