دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه شروع کلاسهای نیمسال 981 از 98/6/23 و زمان انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از تاریخ 98/6/16 الی 98/6/22 می باشد . انتخاب واحد دروس پایان نامه و آزمون جامع برای دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی الزامی است .

گروه آموزشی: 
دانشکده