پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان دکتری تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی که درس آزمون جامع را انتخاب واحد نموده اند :

جهت دریافت منابع درسی تاریخ و مکان آزمون اینجا کلیک نمایند .