اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت

نام: دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دكتري امور مالي - بيمه
گروه آموزشی: اقتصاد و مدیریت

Nima_ramin85@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast

شماره تلفن: 09141876206، 3223564
نام: دکتر محمد ایمانی برندق
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری
گروه آموزشی: اقتصاد و مدیریت

imani_barandagh@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/m.imanibarandagh

شماره تلفن:

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:232  این هفته:2071  این ماه:10158  امسال:193940